Menu
Inovácia v plastoch

Špecializujeme sa na compoundáciu a regranuláciu termoplastov

Remarkplast compounding a.s. je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom compoundov, re-compoundov a regranulátov, ktorá je certifikovaná podľa ISO 9001 a 14001. Ako dcérska spoločnosť nadväzujeme na dlhoročné obchodné skúsenosti získané pri práci pod záštitou pôvodnej spoločnosti Remarkplast Slovakia s.r.o. Naďalej chceme patriť medzi významných dodávateľov v plastikárskom priemysle, využívať vybudované know-how, moderné technické a technologické zázemie a profesionalitu našich spolupracovníkov.

Poskytujeme optimalizáciu pri realizácii projektov z technického i ekonomického hľadiska.